Vad vi gör

C-Sky hjälper våra kunder att bygga varumärken - varumärken som uppnår lönsam och långsiktig tillväxt.

Att få varumärken att verkligen betyda något internt och för målgruppen startar först och främst med att på djupet förstå konsumenter och deras verkliga anledningar till att välja ett visst varumärke. Ju starkare relationen är mellan varumärket och konsumenterna, desto högre preferens och intäkter. Att bygga varumärken som betyder något handlar inte bara om att vara relevant för konsumenterna, det handlar också om att låta varumärket integreras i varje strategi och taktik - att implementera varumärkesstrategin i alla beröringspunkter med konsumenten, s.k. touch points för att skapa lönsamhet och driva försäljning.

C-Sky uppnår detta genom vårt sätt att arbeta med marknadsföring och försäljning och genom olika verktyg och processer:

Det är kombinationen mellan marknadsföring och försäljning som leder till att det vi gör blir kraftfullt.

Vad vi tror på - Marketing Management

Att skapa varumärken som engagerar och betyder någonting för konsumenten är det som får företag att växa med lönsamhet. Det är ändå en av företagens största och svåraste utmaningar.

C-Sky hjälper företag och varumärken att skapa lönsam tillväxt genom att använda 4 perspektiv för att uppnå verksamhetens affärsmål. Baserat på vad vi har lärt oss om konsumenterna på en marknad skapar vi varumärkesstrategier samt identifierar det bästa sätten att implementera dem på. Våra 4 perspektiv på marketing management är:

 1. Var skall Företaget och varumärket skapa tillväxt?
 2. Vilken insikt om Konsumenten och varumärket skall ligga till grund för företagets tillväxtstrategi?
 3. Hur kan vi skapa en brygga mellan Varumärket och insikten om konsumenten för att skapa tillväxt?
 4. När skall detta ske över tiden?

I varumärkestermer handlar det inte bara om att förstå kundinsikterna - som verkligen driver konsumentens beteende och dess relation till individuella varumärken. Det krävs också en förmåga att förstå den ekonomiska fördelen man uppnår genom att hitta dessa hemligheter och kunskapen om hur man kan utnyttja den i sitt varumärke.

Enkelt uttryckt handlar marketing management om att förstå hur man använder den bärande kundinsikten för att skapa strategier som täcker hela konsumentens relation till varumärket och låter detta påverka hela företaget och alla beslut man tar - från kommunikation till produktutveckling, sortiment, distribution, prissättning, försäljning och organisation. Det är detta som driver ett företags tillväxt - snabbare, mer effektivt och mer lönsamt.

C-Sky Groups syn

C-Skys målsättning är att hjälpa våra kunder att skapa varumärken som triggar konsumenter och som blir en central del av våra kunders framgång.

Till vår hjälp har vi år av erfarenhet och en väl utvecklad instinkt, passion och driv för att uppnå vårt mål. På detta sätt lyckas vi skapa pålitliga resultat.

Våra tjänster innehåller flera nyckelaspekter i marknads- och varumärkesutvecklingen:

 1. Framtida möjligheter.
 2. Bärande konsumentinsikt.
 3. Varumärkesmöjligheter:Segmentering, Portföljstrategi.
 4. Marknads- och varumärkesstrategier.
 5. Kommunikationsstrategier.
 6. Implementering.
 7. Konkret affärsutveckling i form av inhyrd Marknadschef eller Marknadsdirektör.