C-Sky Group

C-Sky Group är ett internationellt konsultföretag inom marknadsföring och försäljning främst inriktat på varumärkesutveckling samt strategisk, taktisk och operativ marknadskommunikation.

Vi erbjuder även uthyrning av erfarna marknadschefer på kort och lång tid.